TOR-browser

Tor (afgeleid van de oorspronkelijke projectnaam The Onion Router) is een open netwerk voor anonieme communicatie gebaseerd op een techniek genaamd onion routing. Onion routing is een technologie ontwikkeld in 1995 door het United States Naval Research Laboratory.  Het netwerk is een van de systemen die Edward Snowden gebruikte om geclassificeerde documenten openbaar te maken.

Het Tor-netwerk is bedoeld om te voorkomen dat anderen door analyse van het berichtenverkeer kunnen achterhalen wat de herkomst en bestemming van berichten is.

De Tor-client is opensourcesoftware en het gebruik van het Tor-netwerk is gratis.

Bron : WikipediA


Wil jij de TOR-browser ook downloaden?
Surf naar “the TOR-project” website op dit adres : https://www.torproject.org/