Graafschap Loon

Eigenlijk heeft Limburg sinds 1815 een foute naam, foute vlag en fout volkslied.

Het huidige Limburg is ontstaan door het Graafschap Loon.  Bij gebrek aan een mannelijke opvolger van de Graaf van Loon in 1366 is zijn graafschap opgegaan in het Prinsbisdom Luik.  De Luikse Bisschop werd tevens Graaf van Loon.  De heersers van die tijd in deze regio was in handen van de bisschop in Luik én de keizer in Duitsland.

M.a.w. Limburg en Luik waren oorspronkelijk dus Duits(talig), dit in tegenstelling met de rest van het huidige België.

Moest er in die tijd bijgevolg wel een geschikte mannelijke opvolger van de Graaf van Loon zijn geweest, had het hier bij ons waarschijnlijk een heel ander verhaal geweest dan wat het nu is, zowel geografisch, qua bevolking, als qua taal.

Surf ook eens naar de site : http://www.graafschaploon.be/