Disclaimer

Eigendom, inhoud en aansprakelijkheid

De site is ontworpen door, en eigendom van PB webdesign.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventueel foutieve of verouderde informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor enige schade die zou voortvloeien uit het doorklikken naar websites of andere informatiebronnen waarnaar de eigen website verwijst, en/of bestanden die kunnen worden gedownload.

Intellectuele rechten en gebruik van de site

Al het beeldmateriaal op deze site, waaronder afbeeldingen, foto’s, video’s, … e.d. zijn afkomstig van de site “Pixabay.com” met meer dan 1.159.361 foto’s, illustraties en vectoren van hoge kwaliteit.

Deze zijn gratis, ook voor commercieel gebruik. Er is echter geen attributie noodzakelijk.

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, geluids- en videomateriaal, als alle andere informatie van deze website, mag door derden gebruikt worden, mits uitdrukkelijke bronvermelding, en overeenkomstig de bepalingen van de Belgische (auteurs)wetgeving.

Registreren

Iedereen kan op deze site registreren.
De eigenaar van deze site kan elke registratie weigeren of verwijderen.

Elk geregistreerd gebruiker houdt zich aan de “netiquette“.
Elke registratie gebeurd op eigen verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens en verwerking

Gezien de “Wet op de Privacy” worden uw persoonlijke gegevens enkel gebruikt voor het beheer van deze website.  Klik hier en lees hier meer over.

De eigenaar kan deze site zonder meer tijdelijk of definitief sluiten en offline halen.

Gelezen en akkoord

Iedere bezoeker en gebruiker van deze site verklaart deze disclaimer volledig gelezen te hebben en gaat hiermee, voor de volledige inhoud ervan, akkoord.

Tot slot

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website?
Klik hier en neem contact met pbonline.be.

Bedankt voor uw begrip.


Creative Commons-Licentie

Deze site is in licentie gegeven volgens Creative Commons.
D.w.z. dat je dit werk mag delen en verspreiden, mits bronvermelding van “pbonline.be”
en enkel en alleen voor niet-commerciële doeleinden.